Vejrup Station

- af Hans Andreasen
Vejrup Station var den første Station på den "Den jyske Diagonalbane" eller mere populært "Den skæve bane" der gik fra Bramming til Grindsted, videre til Brande, Silkeborg og Funder. Grindstedbanen, som vi kaldte den, har nogle meget finestationsbygninger, tegnet af daværende overarkitekt ved DSB, professor Heinrich Wenck, som ud over at have tegnet Odense Banegård, også bl. a. har tegnet stationsbygningen i Vejrup.
Vejrups ansigtstræk har i tidens løb gennemgået stærke ændringer. I sidste halvdel af 1960erne, blev Hovedvej A 1 lagt nord om byen, og så kort tid efter den delvise nedlægning af jernbanedriften.Ved vejforlægningen blev der stilhed i hovedgaden, som dengang var en del af hovedvej A 1, men som nu hedder Storegade.

I 1916 prøvede byen at skifte status fra at være en ganske almindelig, dansk landsby med smed, bager, mølle, skomager, kro og kirke til at blive en ganske almindelig dansk stationsby. Og ligesom det var bilismen, der forårsagede vejflytningen, var det også bilismen, der til sidst forårsagede, at byen måtte tage skridtet tilbage til at blive landsby igen.

Engang var Vejrup station en slags centrum i sognets liv, en vigtig brik i en slags egnsudvikling, ikke blot om dagen, men også i aftentimerne. I 1970 blev stationsbygningen solgt til privat beboelse og er ikke tilgængelig for offentligheden.

Efterskrift

- af Maren Nielsen om Vejrup Station

I 1916, mens en vanvittig krig rasede uden for Danmarks grænse, blev Vejrup fra at være en lille landsby nu til stationsby. Alle der havde mulighed for det, samledes ved overkørsler og på stationen den sommerdag, da det første tog rullede ind på Vejrup station med de første passagerer. På en prøvekørsel fra Bramming til Grindsted fik alle, der havde lyst, en gratis tur.

Fra den 1 dec. 1916 havde vi regelmæssig togforbindelser fra Vejrup. Det var en stor dag i byens historie. Desværre varede det ikke ved. Den 23 maj 1971 var der igen mange mennesker på stationen, men det var ikke glade ansigter man så denne dag. Da blev Grindstedbanen nedlagt, og Vejrups tid som stationsby var hermed afsluttet.