Præmiering 2001, Enghavegård, Sønderbyvej 23, St. Darum

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved sin præmiering for 2001 vedtaget at fremhæve ejendommen Enghavegård, Sønderbyvej 23, St. Darum.

Ejendommen præmieres for god ombygning og bevaring.
Historie:
Den præmierede ejendom er stuehus i et større gårdkom- pleks. Gårdens historie kan føres tilbage til 1688 måske længere. Ejendommen er oprindelig en del af en firelænget kalket gård med grundmuret solret hovedlænge med mur- værk af håndstrøgne sten på syldsten i hjørnerne.

Bygningen fremstår i dag efter ombygningen dels i 1995 dels i 2000 velbevaret med vinduer og døre som i det oprindelige hus og med storvalmet flot stråtag. Husets karakter er bevaret.

Indvendig er bygningen helt moderniseret med bevaring af mange elementer fra tidligere.Bygningen tjener i dag som moderne funktionel bolig for ejerne.

Ombygningen er et fint eksempel på, at det kan lade sig gøre at ombygge en bevaringsværdig historisk ejendom til en moderne funktionel bolig.

Bevaringsfonden i Bramming Kommune.