Lidt om Darum

Marsklandsbyen Darum mellem Ribe og Esbjerg, blev engang kaldt Danmarks næststørste landsby. Den består af tre adskilte bydele, som man i ældre tid kaldte grandelag: Nørreby, Midtby og Sønderby. Hver bydel bestod af en tæt samling gårde, boelsteder og huse, og endnu finder man velbevarede gårde og huse i den gamle byggestil, med smårudede vinduer og stråtag og enten rød eller hvidkalkede. Den smukke og egnstyppiske præstegård er sognets ældste bolig. Den er opført i 1722 og bevaret gennem nænsom restaurering. Oprindelig var den sognets største gård med stråtækte avlsbygninger og stuehus. Heri er i dag præstebolig, konfirmandstue, mødelokale og kirkekontor.
Starter man ved sognets ældste hus, Darum Kirke, som ligger højt i Nørrebys nordlige udkant, kan man følge den århundredgamle kirkesti igennem de tre bydele helt frem til den sydligste gård i Sønderby. Forude ligger nu de vidtstrakte marskenge under høj himmel, hvor byens bønder igennem århundreder har hentet god og nærende marskhø, og ladet kreaturerne græsse sig fede.

I vore dage, hvor marsklandet er beskyttet af et havdige, er engene under plov, og det er korn som dyrkes. Står man på havdiget, har man udsyn over Vadehavet mod Fanø og Mandø, mod nord ses i silhuet de store kraner, skorstene og siloer på Esbjerg havn, og mod syd er det Ribe domkirke der fanger blikket. Vender man sig om, hæver bakkeøen med landsbyen sig i det fjerne over marsken med Thorsbanke i vest og Breum banke i øst med Darum Vindmøllelaugs 5 slanke vindmølletårne lysende hvidt.

Udover de nævnte bebyggelser, som tilsammen udgør Store Darum, har vi i sognet også den gamle landsby Lille Darum. Landområdet mod øst, som hedder Darum Mark, grænser op til Danmosen og Hollænderskoven, et andet naturskønt område på egnen.
Den seneste tids udvikling i den gamle landsby er især foregået i bydelen Nørreby. Her er opstået flere mindre parcelhuskvarterer, hvilket dog er sket på en nænsom måde, så landsbymiljøet stadig er bevaret. De åbne områder imellem bydelene fastholder det gamle præg, men giver også både udsyn og fornemmelse af ånderum og plads. Dertil kommer, at der i de seneste år fra Bramming kommunes side er gjort et stort stykke arbejde for at gøre Darum til en grøn by, og det bærer nu for alvor frugt. Mange smukke træer og grønne områder, har gjort den gamle landsby endnu rarere at bo i.

I Darum Nørrebys østre ende, ud mod det åbne land, ligger Darum skole, hvis legeplads går lige over i et stort grønt skovområde med bold- og tennisbaner. Her er byens børneinstitutioner placeret, så alle børn kan udfolde sig, ikke blot i det åbne land, men også i den rekreative Sandgadens plantage, hvor også FDF/FPF kredsen med dens mange medlemmer holder til i deres nyopførte "Skovhytten". Ved siden af skolen er det nye Darum Fritidscenter opført. Centeret rummer en stor og lys idræts- og boldspilhal, klublokaler samt cafeteria. Der er i Darum således gode ydre rammer for børn og unges udfoldelse i fritiden. De er blevet til fordi der er et godt sammenhold og en stor vilje til at gøre et frivilligt stykke arbejde, i det hele taget er der et velfungerende foreningsliv i sognet - både for unge og ældre.

Hvis fritiden skal bruges til andet end sveddryppende eller organiseret aktivitet, er der rige muligheder i og omkring Darum. Vores skov, Sandgadens plantage, er et kapitel i sig selv; den har en interessant flora og mange forskellige dyr, især fugle findes her. Skoven har mange stier hvor der kan motioneres, og bænke hvor man kan sidde stille og opleve natursceneriet i al sin rigdom. Den flade marsk, Sneum å mod nord, Vadehavet mod vest og Darum bæk mod syd giver gode muligheder for at dyrke jagt og fiskeri. vadehavet, marsken og digerne udgør en storslået natur - kun 1,5 km fra landsbyen. At færdes her er en lise for sjælen efter en travl dag eller uge.