Den Blå Låge

- af Arne Bruun Nielsen, Hunderup
Der knyttes mange savn til Riber Kjærgård. Ridder Niels Lange var en dygtig, men hård og streng mand, også over for sin nærmeste familie. En sindssyg søster boende hele sit liv på den gamle borg. Hun var som ung en smuk og livsglad pige. På samme tid var der ansat en ligeledes køn og livsglad skytte. Der opstod varme følelser mellem de unge, og de holdt ofte stævnemøder i skoven. I skovkanten mod vest ud mod engen var der også den gang en blåmalet låge. Her mødtes de ofte. Det kom Niels Lange for ørene, og han blev rasende.
Han gav en af sine svende ordre til en måneklar aften at myrde skytten, så søsteren kunne se ham falde. Det skete som befalet, men fra den aften var jomfru Lange ikke menneske mere. Hun vandrede hvileløst rundt, indtil døden befriede hende fra denne jammerdal.

Med et sort slør over hovedet gik hun hver aften ud til Den blå Låge og spejdede ud over engen som om hun ventede, skytten ville komme. Efter hendes død blev det opdaget, at der hver nat kl. 12 gik en tilsløret dame uf fra borgen gennem skoven til Den blå Låge. På den tid var der stille i skoven. Ingen havde mod eller lyst til at møde den tilslørede dame og forstyrre hende i hendes vandring. Meget forståeligt, idet der blev fortalt, at hvis et ungt par mødte hende, så forsvandt deres kærlighed til hinanden eller også blev deres første barn i ægteskabet sindssygt.

Det skete for den sidste af slægten Lange, som ejede Riber Kjærgård. En køn riddersmand trodsede den tilslørede dame og mødtes med sin hjertenskær ved lågen. Straffen udeblev ikke. Deres første barn fødtes sindssyg, og efter få års ægteskab døde det unge par.

I den tid, der har været landbrugsskole på borgen, har man naturligvis altid fortalt eleverne om den tilslørede dame...Ingen bør tage en unødvendig risiko.