Ejnar V. Jensen

På en lille parkeringsplads i Nørå mellem Nøråvej og Terpvej står der en takkesten (mindesten) med teksten:
EN TAK TIL
EJNAR V. JENSEN
FOR ENESTÅENDE NATURPLEJE
I NØRÅ OG TERP
REJST I 2001

Ejnar V. Jensen vidste ikke hvad der skulle ske. Initiativtageren til den flotte gave, Bent Schmidt, havde bedt Ejnar V. Jensens samlever Annie S. Jensen om at holde manden hjemme søndag eftermiddag og ankomme til den lille P-plads mellem Nørå og Terp præcis kl. 16.00.

Det overholdt hun, og Ejnar Jensen var derfor stor i hovedet da han så de mange biler og mennesker på stedet.

Naboerne havde nemlig bedt ham komme for at sige ham tak for den naturpleje, som han uegennyttigt og ofte for egen regning har udøvet i området gennem 17 år. Ikke alene omkring egen gård, men også langs veje og rundt om mange naboers ejendomme har Ejnar Jensen gennem årene sørget for at plante træer. Som han selv beskedent citerede sin gamle læremester Thorvald Jensen på Jensen's Planteskole i Bramming: "Hvis ikke man planter træer, bliver der ingen skov".

Tak fra mange sider
Efter en velkomst fra initiativtager og nabo Bent Schmidt, talte viceborgmester Peter Jørgensen, der selv har sine rødder i Nørå. Han roste Ejnar Jensen og karakteriserede naturplejen som bemærkelsesværdig og prisværdig - et flot eksempel på privat initiativ til eksempel for andre.

Thorbjørn Jensen bragte en tak fra Jægerforbundet og nævnte for forsamlingen, at indsatsen tillige har givet Ejnar Jensen Naturprisen inden for Jægerforbundets kreds 7 (Ribe Amt) Som vinder af denne titel går Ejnar Jensen videre til en landsdækkende konkurrence, som han først senere vil høre resultatet af.