Præmiering 1998, Storegade 109 A - D, Bramming

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved sin præmiering for 1998 vedtaget at fremhæve ejendoms- komplekset Storegade 109 A - D i Bramming.

Ejendommen præmieres for godt samspil mellem nyt og gammelt byggeri.
Historie:
Ejendommen "Godthaab" er opført lige omkring århundredeskiftet af købmand og grosserer M.A. Madsen, Bramming. Senere har uddeler Th. Willadsen m. familie været ejer og beboer af bygningen.

I 1942 købte landmand og senere bankbud Laurids Christensen bygningen . Ved hans død i 1982 overtog Bramming Boligforening ejendommen. Ejendommens navn har givet til hele boligforeningskomplekset Godthåbparken, som ligger lige ved ejendommen.

I 1996 - 97 blev bygningen renoveret til en moderne boligforeningslejlighed, samtidig med at der på grunden blev opført 3 nye lejligheder i en længebygning tæt på men i fin harmoni med den oprindelige ejendom.

Det er dette gode samspil mellem bevaring og renovering af en ejendom og opførelse af et nyt byggeri tæt ved på det gamle, som Bevaringsfonden ønsker at præmiere. Bygningerne fremtræder i en fin balance med respekt både for den ældre bygning karakter og nyt moderne byggeri af god standart.

Arkitektfirmaet Tapdrups tegnestue har stået for byggeriet.

Storegade 109 A - D fremstår som et fint bygningskompleks ved en af indfaldsvejene til Bramming og er blevet til 4 velfungerende boligforeningslejligheder.

Bevaringsfonden for Bramming Kommune.