Kongehøjene

For at finde Kongehøjene, kører du på Hedemarksvej som går fra Ribevej til Gørdingvej. Midt på Hedemarksvej, på højre side når du kommer fra fra Ribevej, finder du et husnummerskilt med husnumrene 6 - 14, følg dette til Kongehøjene, som ligger mellem nr. 6 - 8.

Om Kongehøjene skrives der:
"Kongehøjene har levet en mere skjult tilværelse. Disse høje er imidlertid meget velbevarede, og et besøg på stedet giver et godt indtryk af en højgruppe fra stenalderen."

En høj var oprindeligt monumenter over en grav, men som tiden gik, blev en del anvendt flere gange. Der blev normalt lagt endnu et lag til højen, når denne atter blev anvendt som begravelsessted. Den enkelte gravhøj "voksede" for hver begravelse, men de blev næppe mere end 1,5 m høje og adskiller sig således tydeligt fra de store høje med stengrave fra tragtbægerkulturen samt bronzealderhøjene. Kongehøjene blev fredet så tidligt som i 1886, hvor proprietær Lund fra Bramming Hovedgård fik fredet 12 af 18 høje. De sidste seks høje var allerede på dette tidspunkt overpløjet.