Præmiering 1988, Industrivej 73, Bramming

Bestyrelsen for Bevaringsfonden har i 1988 også valgt at præmiere Jens Bøgeskovs nye virksomhed, Industrivej 73, Bramming, som er et udtryk for, at industribygninger ikke behøver at være anonyme og lidt kedelige at se på, men der også her kan anvendes god og spændende arkitektur. For nærmere at begrunde præmieringen vil vi nedenfor give en beskrivelse af bygningen Industrivej 73.
Ejerforhold:
Bygningen er beliggende på matr. nr. 7 t Tømmerby by i Bramming by

Beskrivelse:
Industribygningen består af to bygningsdele i forskellig størrelse og med forskudte tage. I den største bygningsdel er der lager, mens der i den mindste er administration m. m. Ydervægge er elementer med frilagte lyse søsten. Taget er sort tagpap. Vindues og dørpartier er blå og af aluminium. Enkelt vinduesparti springer frem fra facaden.

Bemærkninger:
Bygningen indgår som et spændende og frisk element i byens industrikvarter. Det er her lykkedes at forene funktionskrav med god arkitektur.

Bevaringsfonden i Bramming Kommune