Storstensgrav ved Bøel

For at finde Storstengraven ved Bøel, køre du på Gørdingvej mellem Bramming og Gørding. Cirka midtvejs finder du Ilstedvej. Kør til nr, 10, lidt syd for denne ser du Storstensgraven.
Graven blev undersøgt i 1923 af konservator Gustav Rosenberg fra Nationalmuseet, og først da blev det erkendt, at højen rummede en storstensgrav. Udgravningen afslørede et ganske stort kammer med udgang mod syd. Kammeret dannes af tre bæresten i hver langside og en sten i hver ende. Det er nærmest rektangulært. 2,8 m bredt i retningen nord til syd og 1,4 bredt i øst til vest.

De enkelte gravformer har deres karakteristiske træk. Dysernes kendetegnes ved kun en dæksten og en udækket gang til kammeret. Jætte-stuerne har derimod flere dæksten og en ofte længere overdækket gang. Gangen udgår fra jættestuens sydlige langside og munder ud mod syd. Længderetningen af jættestuen er normalt øst-vestlig.

Dysser og jættestuer hører til i tiden efter agerbrugets indførelse i Danmark og kendetegner i det store hele hver sin periode af yngre stenalder.