Præmiering 2000, Kirkegade 2 i Vejrup

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved sin præmiering for 2000 vedtaget at fremhæve ejendommen Kirkegade 2 i Vejrup.

Ejendommen præmieres for god ombygning og bevaring.
Historie:
Huset, som er opført af murermester Mads Bolding i 1928, anvendes som kontor og velfærdslokaler for Vejrup kirkes graver og kordegn.

Oprindelig er huset et mindre 4-fags enfamiliehus bygget i røde mursten med et højt afvalmet tag dækket med røde teglsten. Husets karakter er bevaret. Vinduerne er hvid, udført i princippet som de oprindelige med enkeltglas og kit og behandlet med hvid oliemaling. Den nye tagbeklædning er forsat tegl, og huset står smukt i gadebilledet.

Med ombygningen er Menighedsrådet med til at sætte fokus på, hvordan man i Vejrup på en smuk og fornuftig måde kan ombygge en eksisterende ejendom og anvende den til andet formål.

Ombygningen har Arkitektfirmaet Grønne, Thorup & Jensen, Varde stået for. Ejendommen ejes af Vejrup Menighedsråd.

Bevaringsfonden for Bramming Kommune.