Vågn Op

Stenen, som kunstneren Hjalmar Sonne, Esbjerg, har lavet skulpturen af, stammer fra den gamle Esbjerg bro.

Kunstværket, som symboliserer en sanger, blev skænket til Kalmar-huse af Ribe Stampemølle i forbindelse med firmaets 10 års jubilæum. Navnet er givet ud fra, at firmaet altid skal være vågent overfor nye udfordringer. Skulpturen er placeret ud for Kalmar-huses bygninger på Hellesvej.