Præmiering 1998, Præstegården i Gørding

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved præmiering for 1998 vedtaget at fremhæve Præstegården i Gørding.

Ejendommen præmieres for god vedligeholdelse og bevaring.
Historie:
Præstegårdens historie er gammel. Der har sikkert været præstegård i Gørding lige så længe som kirken har været i funktion og det vil sige fra omkring år 1180. I det 18. århundrede beskrives præstegården som en stråtækt trelænget gård og som en af de største i sognet.

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1897 i røde sten som en længebygning i enkelt stil med saddeltag af skifer. Bygningen gav plads til konfirmandstue, kontor til præsten og bolig for præstefamilien. Husets to hovedindgange (til konfirmandstue og til privatboligen) blev symmetrisk placeret og fremhævet med gavle.

Den første præst i den nye præstegård blev pastor Zinn og siden har huset været bolig for 8 præster og deres familier.

Menighedsrådet har løbende vedligeholdt hovedbygning og avlsgården med bl. a. ny staldbygning i 1958, nyt stråtag på den gamle kørestald fra 1785. Ligesom anlægget omkring præstegården dels ned mod åen, dels ud mod vejen er åbnet op.

I 1997 blev hovedbygningen gennemrenoveret med nye vinduer, nye indgangsdøre, nyt natur skifertag med nye trækonstruktioner ved gavlene over indgangene, nye Zinktagrender, alt med skyldig hensyntagen til husets oprindelige udseende. Indvendig er tagetagen blevet bedre udnyttet til gavn for privatboligen. Også haven til brug for præstefamili-en er planlagt renoveret.

I dag fremstår Præstegården i Gørding som en enkelt fin bygning i smuk harmoni med bygningens oprindelige karakter. Bygningen er et godt eksempel på, at man gennem en meget nænsom renovering kan skabe en moderne bolig og arbejdsplads.

Bevaringsfonden i Bramming Kommune.