Bramming Hovedgård

- af Vagn Husted
I 1939 købte Paul Lund Bramming Hovedgård af den daværende ejer, Marius Skov. Paul Lund var dengang ugift. Han flyttede nu ind på Bramming Hovedgård sammen med sine forældre, Ninna og Lars P. Lund, og endnu et par medlemmer af familien kom til at bo i den rummelige hovedbygning. Bramming Hovedgård var dengang noget forsømt, men ikke egentlig forfalden. Jorden var frasolgt i 1915, så kun parken og en lille mark var tilbage. Der måtte jo andre indtægter til, og Paul Lund havde i nogen tid et job som ekspedient i en manufaktur-forretning i Esbjerg. Paul Lund var dengang meget engageret i K.F.U.M. - arbejde, og han indrettede vandrer-hjem på Bramming Hovedgård. Han havde desuden sidefløjene udlejet.
I 1943 kom tyskerne en dag og beslaglagde Bramming Hovedgård. Paul Lund og hans familie kunne blive boende, men lejefamilierne skulle være ude med et par timers varsel. Familien Lund var en gammel kernedansk familie, og for dem var det utænkeligt at bo på gården sammen med tyskerne, så de blev nu "landflygtige" i deres gamle hjemby Egtved i et par år.

I 1945 kunne de så vende hjem til Bramming Hovedgård, hvor der ikke så godt ud efter tyskernes huséren, men Paul Lund fik sat lidt styr på det. Hans forældre var nu gamle, og døde efter nogle år, og omkring 1950 blev Paul Lund gift med Agnes, enke efter lærer Hansen i Bramming. Agnes Lund var også lærer, og med den indtægt hun derved bragte hjem, blev hun en god støtte for Paul Lund, der i de år havde ret svært økonomisk. Agnes Lund havde 2 sønner, og hun og Paul Lund fik nu tvillingerne Lars og Nina. Et frygtelig slag blev for familien at de mistede drengen Lars mens han endnu var lille.

I begyndelsen af 1960`erne indrettede Paul Lund Bramming Hovedgård til herregårdspension, og der kom efterhånden mange mennesker fra både ind- og udland og boede der en uge eller to. På den måde fik Paul Lund en række rimelige gode år på Bramming Hovedgård, som han kom til at holde meget af. Han var en humørfyldt mand, en god fortæller, og dermed en idéel vært på stedet.

Der kom en del tyskere, efter nogle år også mange englændere, der drev sportsfiskeri i egnens åer. Også mange russiske grupper kom og boede i nogle dage her. Paul Lund havde hjulpet nogle russiske drenge som i 1945 var tyskernes fanger på gården. De ville gerne hjem til Rusland, og Paul Lund gjorde en stor indsats for at hjælpe dem hjem, hvilket omsider lykkedes. Disse russiske grupper var alle med i en eller anden kulturel aktivitet, folkedans, for eksempel, som de optrådte rundt i vort land. De boede så på Bramming Hovedgård og kørte ud derfra.

I 1980 døde Paul Lund, og få år efter solgte Agnes Lund Bramming Hovedgård, hvor nu Sydvestjyllands Efterskole har til huse. Bramming Hovedgård er ikke tilgængelig for offentligheden.