Kunstværker i Vejrup

På hjørnet af Storegade og Kirkegade, over for kirken, står skulpturen "Balanceakt" opstillet. Værket består af fem støbte trekanter med brændte kakler.

Skulpturen er udført af Lis Stenager, Vejrup med hjælp fra lokale håndværkere og et lokalt teglværk, som har brændt kaklerne.
Ved Vejrup Skolefritidsordning og børnehave står der en samling granitsten, skænket af Olsens Paradis.

Stenene er bemalet med "øjne", udført af kunstneren Johnny Wilslev. Stenene forestiller en familie som ser ud i verden.
Ved Vejrup skole, Skolevænget er der opstillet en skulptur der forestiller en stabel bøger, hvoraf den øverste er opslået. Værket er udført af den lokale stenhugger Jørgen Martin Pedersen.

Der skrives følgende om skulpturen:
Stenskulpturen, som er udført af Jørgen Martin Pedersen, udfornet som en stabel bøger, er et symbol på den ballast som eleverne får med fra skolen. Der er noget at stå imod med - en god bagage til turen i det videre liv. Den øverste bog er slået op, og symboliserer på den måde videbegærligheden og nysgerrigheden, som er betingelsen for al indlæring.
Jørgen Martin Pedersen har lavet flere mindre skulpturer, her til venstre ses et par af dem.