Præmiering 1986, Nørregade 23, Bramming

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved præmiering for 1986 vedtaget at fremhæve ejendommen Nørregade 23 i Bramming.
Ejerforhold:
Bygningen er beliggende på matr. nr. 2 c, Bramming hovedgaard i Bramming by.

Beskrivelse:
Det 7-fags hus er grundmuret, pudset og hvidmalet. Mod øst er der en gavlkvist over 3 fag. Sadeltag med røde teglsten. Skorsten er af nyere dato. Bygningen har udkraget hoved- gesims samt lisèner ved dør, gavlkvist og hjørner.

Der er fladbuede stik over vinduer, som mod og øst er nye danne- brogsvinduer. Vinduet i gavltrekanten er med to lodposte og en tværpost. Vinduet mod vest og syd er ikke i bygningens stil. Hoveddøren mod Nørregade er med fyldninger og 6 ruder øverst. Træværk og sokkel er gråmalet.

Historie:
Ejendommen er i 1884 udstykket fra matr. nr. 2 a, Bramming Hovedgaard af en grosserer Lund og solgt til dyrlæge Slivsgaard, som samme år opførte den nuværende bygning. I ejendommens have ligger en oldtidshøj, hvor såvel tre sogne som tre herreder tidligere grænsede op til hinanden.

Ejerliste:
1884 - ? dyrlæge Slivsgaard
? - 1898 dyrlæge Skøttgaard
1898 - 1907 læge H. Mortensen
1907 - 1909 læge Poul Lauridsen
1909 - 1919 læge Johannes Hagen
1919 - 1959 læge Niels A. Jørgensen
1959 - 1984. læge Grete Justesen
1984 - læge Jørgen Falk.

Bemærkninger:
Huset er i 1986 istandsat med pudsning, maling og udskiftning af vinduer. Arbejdet er udført i god overensstemmelse med den oprindelige byggestil.

Bevaringsfonden for Bramming Kommune.