Præmiering 1996, Sønderbyvej 12, St. Darum

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved sin præmiering for 1996 vedtaget at fremhæve ejendommen Sønderbyvej 12, St. Darum.

Ejendommen er præmieret for god gennemgribende renovering med hensyntagen til husets karakter og egnens byggeskik.
Historie:
Ejendommen historie kan følges helt tilbage til 1688, hvor det var en af Darums større gårde med 12 tønder hartkorn jord. Senere allerede omkring 1740 er jorden blevet delt op, og gården har siden været drevet som et mindre landbrug. I 1786 blev gården frikøbt fra fæsteskab af Kjærgård Hoved- gård. Sidste er der i 1941 sket en udflytning af avlsbyg- ninger til Breum ved daværende ejer Thorvald Jensen. Gården havde da været i samme slægts eje gennem 7 genrationer.

Ejendommen er en solret grundmuret længe med murværk af håndstrøgne, pudset og kalket med udkraget hovedgesims med "ører" i gavlen. Stråtaget er halvvalmet.

"I Bevaringsværdige huse i Darum", er bygningen optaget med en bemærkning om, at den trænger til en del reparation. Huset er i dag gennemrenoveret og er blevet præmieret, fordi det er blevet et meget smukt eksempel på, hvordan man kan bevare et egnstyppisk hus og samtidig skabe en fin bolig.

Ejendommen Sønderbyvej 12 fremstår som en flot harmonisk bygning og et smukt og godt eksempel på nænsom renovering med hensyntagen til stedets byggeskik.

Bevaringsfonden i Bramming Kommune.