Mor og Barn

I maj måned 1999 blev skulpturen "Mor og Barn" opstillet foran Legeshoppen på trekanten Storegade/Nørregade. Skulpturen er lavet af den norske billedhugger Gunn Harbitz og der skrives følgende om den:

Den af hende bearbejdede sten er anvendt som sokkel under en svævende sort poleret sten, som kunstneren selv medbragte fra Norge. Harbitz' skulptur rummer mange af de modsatrettede elementer, man genfinder i mange skulpturer: Det STORE mod det SMÅ, det RÅ kontra det BEARBEJDEDE, det GLATTE overfor det RU, det JORDNÆRE mod det SVÆVENDE.