Kunstværker i Hunderup

Ved Lokalbrugsen, Kjærgårdvej 34 i Hunderup står stenskulpturen "Samarbejde", udført af billedhugger Leif Fogh Jacobsen.

Der skrives om den: "Samarbejde i Hunderup sogn er meget tæt mellem sognets beboere, både på foreningsplan og det personlige. Dette samarbejde har givet ideen til at skulpturen, der består af to sten, er blevet til virkelighed i Brugsens have."

Skulpturens placering er til glæde for alle der sin gangforbi Brugsen.”
På Hunderup Fællesjord mellem Kjærgårdvej 46 og 48 står der en samling træskulpturer, en perle i parken på stedet.

I fordums tid var der tingsted, bystævne der hvor der nu er park overfor huset med navnet "TINGHUSET" i Hunderup. Der mødtes landsbyens og omegnens ledere for at drøfte livet i almindelighed og lokale problemer i særdeleshed. Her har den københavnske billedhugger Henrik Wagner og seks lokale beboere skabt de syv træskulpturer der står i en rundkreds og illudere tidligere tiders tingsted eller bystævne. Dette tingsted eller bystævne var forløberen for de senere sogneråd i Hunderup Sogn.