Skovflåt

Skulpturen, som er placeret foran firmaet Sports Connection Aps' bygninger på Industrivej 68, er lavet af billedhugger Pauls Jaunzems fra Riga i Letland.

Der skrives følgende om den:
"Jaunzems værk er sanseligt og æstetisk med den blankslibning, der tillader naturmaterialets struktur at stå frem i al sin pragt. Samtidig er den idémæssig stærk derved, at den med sin tægeassociation inddrager hele jorden - ja, hele kloden. At den så selv er på vej til at blive klode ved den måde, den er hævet over jorden på, er så blot en yderligere kvalitet: Stenen bliver ballon mens vi ser på den, og kan måske i næste nu finde på at forlade vor sfære... En skulptur, der virker både i det helt nære og det helt vide perspektiv."