Præmiering 1988, Storegade 64, Bramming

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved sin præmiering for 1988 vedtaget at fremhæve ejendommen Storegade 64, Bramming.

Ejendommen præmieres for den smukke og nænsomme istandsættelse af bygningen.
Ejerforhold:
Bygningen er beliggende på matr. nr. az Tømmerby by i Bramming by.

Beskrivelse:
Huset er grundmuret, pudset og hvidmalet. Mod syd er der en karnapud-bygning med gavlkvist ovenover. Udbygnin- gen er forsynet med pilastrelignende ornamentering. Der er sammenbygget udhusbygning mod nord. Hovedbygningen har halvvalmet tag, udhusbygningen har helvalmet tag, begge med røde teglsten. Der er udkraget hovedgesims. Der er lige stik over vinduer og døre.

Gavlkvist og stueetage er med seksrammede vinduer, dog torammede i karnap og på nordside. Loftvinduer i gavle er fire rammede dannebrogsvinduer. I gavlkvist og ved hoveddør er der runde vinduer med 4 ruder. Træværket er hvidmalet.

Historie:
Bygningen er opført i 1923 af Morten Lauridsen, som var hjemvendt fra USA - sandsynligvis fra Colorado (som er husets navn). Morten Lauridsen opførte også de sammenbyggede tofamiliehuse i Østergade, Bramming ("Tobakshusene")

Ejerliste:
1923 - ? Tobakshandler Morten Lauridsen
? - 1940 Automobilforhandler K. S. Kristensen
1940 - 1962 Brøndborer Niels Kristensen
1962 - 1985 Enke Anna Sine Kristensen
1985 - 1995 Tømrer Claus B. Nielsen og Jette Thomsen
1995 - Lene Fischer Pedersen og Jørgen Pedersen

Bemærkninger:
Huset er i 1988 istandsat med blandt andet pudsning, maling, nyt tag og udskiftning af vinduer. Arbejdet er udført med stor respekt for de oprindelige byggestil. Man kunne ønske sig, at skorstenen var bibeholdt, at hoveddør var holdt i oprindeligstil og, at rygningssten var i mørtel.

Bevaringsfonden i Bramming Kommune

NB. Bramming August 2001.
Siden 1995 har huset fået nye Vinduer, i træ, i den oprindelig stil. I Juli 2001 er huset blevet malet udvendig.