Præmiering 1986, Sandgaden 3, St. Darum

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved sin præmiering for 1986 vedtaget at fremhæve Ejendommen Sandgaden 3, St. Darum.

Ejendommen præmieres for den smukke og nænsomme istandsættelse af bygningen.
Ejerforhold:
Bygningen er beliggende på matr. nr. 150 Q St. Darum.

Beskrivelse:
Det 7 fags længehus er grundmuret med håndstrøgne sten, pudset og hvidkalket. Bygningen har storvalmet stråtag. De to skorstene er ligesom hovedgesimsen med udkragning.

Der er lige stik over vinduer og døre. Mod syd sekskantede vinduer delt med lodpost. Mod nord er der todelte vinduer og en sandsynligvis oprindelig tofløjet fyldningsdør. Træværket er brunmalet.

Der er fladbuede stik over vinduer, som mod og øst er nye danne- brogsvinduer. Vinduet i gavltrekanten er med to lodposte og en tværpost. Vinduet mod vest og syd er ikke i bygningens stil. Hoveddøren mod Nørregade er med fyldninger og 6 ruder øverst. Træværk og sokkel er gråmalet.

Historie:
Huset er opført i 1874, hvor Niels Christensen af sogneforstanderskabet for Darum Sogn fik anvist byggeplads øst for Møllegårdens have. Pladsen var den vestlige del af den jord, som senere blev tilplantet og kaldt Sandgadens Plantage. Denne jord blev udlagt som fælleseje ved matrikuleringen i 1820. Niels Christensen skulle betale 4 Mark om året i leje og måtte ikke afhænde huset "til folk, som ikke er forsøgelsesberettigede i Darum Sogn".

Ejerliste:
1874 - 1900 Niels Christensen
1900 - 1917 Niels Hansen Kristensen
1917 - 1946 Abeline Helle
1946 - 1982 Niels Ebbesens Helle
1982 - Jens Helle Frandsen.

Bemærkninger:
Huset er istandsat med pudsning, kalkning og nyt stråtag.
Arbejdet er udført helt i overensstemmelse med den oprindelige byggestil, og huset står således stort set uændret siden opførelsen. Huset er blevet malet udvendig i Juli 2001.

Bevaringsfonden for Bramming Kommune.