Endrupholm

- af Søren Ibsen, Endrup
Det gamle herresæde blev oprettet ved kgl. dekret i 1580 af adelsmanden Claus Skeel, og ejedes indtil 1900 tallet af forskellige berømte adelsslægter. Disse var ofte meget farverige. Enken Vibeke Rosenkrans, som ejede Endrupholm fra 1672 til 1686, måtte gå i Ribe gældsfængsel da hun ikke ville give pant i Endrupholm for en gæld på 2500 Rigsdaler.
Tøger Reenberg Teilmann, ejer fra 1742 skrev følgende vers: "Lyksaligg de, som i Hytte Ukiendt af Werden lever han Fornøit med sin skiæbnes Hytte. Kan ses af sin bekiendte Wen". Dette blev sat op over porten til Endrupholm. Efter branden i 1913 var tiden som herregård omme. I 1917 købte Jens Iver Lund sammen med broderen, Jens Jessen Lund, Endrupholm. Der var jo god plads i bygningerne, og der blev sommer-restaurant.

I 1944 overtog Clara og Magnus Madsen Endrupholm. Dets smukke beliggenhed med park, skov og Sneum å, gjorde det til et attraktivt udflugtsmål. Der var mange foreninger i omegnen der gjorde brug af dette. De ældres udflugt om sommeren fra Esbjerg kunne samle flere hundrede deltagere til underholdning og kaffe til dem. Det krævede over hundrede private køretøjer at komme herud fra Esbjerg. Egnens omliggende skoler benyttede også stedet til den årlige udflugt. Grundlovs og Sct. Hansfest blev også fejret her.

Det Endrupholm blev mest kendt for var, at Ribe Amts Gymnastikforening afholdt det årlige gymnastikstævne her med deltagelse af alle kredshold, samt Hermods elitegymnaster fra Esbjerg. Det vedrørte jo hele Ribe Amt, så der var som regel ca 3000 som overværede dette. Imellem voldgraven og åen var der en ø, og her blev stævnet afviklet. Mere lokalt var det med de såkaldte onsdagsballer. Den gang var der jo både piger og karle på omegnens gårde, og mange fandt nok deres tilkommende her. Ballerne varede kun fra kl. 20 til kl. 23; de unge skulle jo også være friske næste morgen. Endrupholm var et stort plus for Endrup og omegn, og de ikke helt unge mindes den tid med glæde.

I 1956 lukkedes restauranten, og i 1963 solgte Clara og Magnus Madsen Endrupholm, der siden har haft skiftende ejere. Nu er bygningen blevet smukt restaureret, men har alligevel bevaret herregårdspræget som privatbolig.

PS. Endrupholm er privatbolig, og er ikke tilgængelig for offentligheden.