Sejl

John Bjerrum Nielsen købte i 1997 denne skulptur, som nu er opstillet ved svinget på Industrivej, lige over for John Bjerrum Nielsens firma.

Skulpturen er lavet af billedhugger Igor Dobicins fra Sigulda i Letland. Der skrives om den:
"Skulpturen er en gennemhullet overflade og en udhulet eller spilet form, der ved de sejlassociationer den vækker, får dynamik og retning. Der er med andre ord tale om en skulptur, der udfordrer stenens natur. Kunstneren forestiller sig stenen anbragt højt, og først da vil den kunne bedømmes rigtig."