Oluf Nielsen

Ved indkørselen til Endrupholm er der rejst en mindesten med følgende påskrift:
Vestjyllands og Københavns
Historiker og Rådstuearkivar dr. Phil.
O L U F N I E L S E N
Blev født her på Endrupholm
død i København 1890
Her er min rod, herfra min Verden går

Som det fremgår heraf, er han født på Endrupholm i 1838. I 1862 udgav han bogen om Skadst Herred. Ikke mindst har han, forståeligt nok, beskrevet Endrupholms historie indgående heri, bl. a. om Klavs Skeel, der opførte hovedgården. Han skriver i bogen herom:

Hovedgården anlagdes af Klavs Skeel, som var en højt anset mand og høvids-mand på et af de skibe, der ledsagede Kong Frederik d.2s. Dronning til England. I nordiske syvårskrig med Svenskerne var Klavs Skeel i 1564 fører af Krigsskibet "Den engelske Ketzer" og næste år af "Nattergalen". I 1565 blev han taget til fange, rimeligvis i Slaget ved Grejfswalde i hvilket han deltog, men næste år skulle han være kommet på fri fod. Det hørte dengang endnu til en Herregård, at den skulle befæstes, i det mindste omgives med grave, skønt det vel da var temmelig overflødigt, på sumprige holme ved åen opførte Klavs Skeel derfor et Herresæde og nedrev Endrup by, hvis mark nu blev til herregårdsjord.

Med bygningen skred det rask frem, thi den 25. februar 1582 nævntes allerede Ennerupgård og 20 oktober s. år, giftede han sig med Jomfru Mette Vonsfleth, datter af Henrik V, til Krisseby i Angel, så da må hovedbygningen i det mindste have været i stand. Hele gården var og er endnu omgivet af grave, og en nu tilkastet grav skilte Borger og Ladegården. Hovedbygningen var en stokværk høj bygning med to sidefløje, men borgergården var betydelig mindre end nu. Skeels ægteskab var barnløst. Han døde i 1890 og begravet d. 27. maj, i Nykirke. Skeel havde på sin bryllupsdag i morgengave tilsikret sin hustru 1000 rigsdaler efter sin død og pant i Endrupholm hvis hun ikke fik dem.