Jordemor i Gørding i 1791

- af Kristine Frøsig, Gørding Sognearkiv
Artikel, rettet til nudansk, fra "Fra Ribe Amt" udg. af Historisk samfund for Ribe Amt.

Som tegn på at tiderne har ændret sig , bringer vi følgende:

I 1790'erne var der mangel på jordemødre. Stiftamtmanden i i Ribe formår at få stiftsfysikus Fridsch til at uddanne et antal "duelige objekter, som kan blive ordentlige jordemødre i hvert sit distrikt", I Gørding-Vejrup sogn havde man ingen jordemor ansat, men en kone fra sognet, Maren Nielsdatter, blev uddannet. Først måtte sognepræsten dog anbefale hende som "duelig objekt" efter følgende kriterier:

må ej være over 25 - 26 år
have gode fatteevner
kunne læse en trykt, dansk bog færdig
være et tækkeligt væsen, hverken forsagt eller forvoven, men vant til at handle med overlæg og koldt blod
have lige, veldannede og ikke stive fingre
have godt helbred, så de kan tåle nattevagten
være kendt for en dygtig, kristelig opførsel, ej hengiven til sladder
have lyst til den forretning, hvortil de melder sig


Uddannelsen varede i 4 mdr. og Maren Nielsdatter, Jens Hansen Møllers hustru i Hessellund, blev ansat som jordemor i Gørding/Vejrup og Bramminge sogne i 1791.