H. F. Feilberg

- af Kristian Bundgård
På mindestenen syd for Darum præstegårds have står et citat fra "Dansk Bondeliv":
VI ER FOR FAA HER HJEMME TIL
AT GAA HVER SINE EGNE VEJE I
MISFORSTAAELSE OG MISKENDELSE

Ordene er sagt af H. F. Feilberg, præst i Darum. "JUL, kender vi alle, juletræet, børnenes glæde, julesalmen, som slægtled har sunget: "Et barn født i Betlehem". For os mange blandt ældre bringer julen en forunderlig blød stemning med sig; stærke, lyse, milde, bløde minder fra en lykkelig, ubekymret barndom, og vi glæder os ved børnenes glæde,- så er glæden dog ikke død endnu,- ak, den har mere end en gang været nær ved at dø i tunge tankers trængsel i vort sind".

Citeret efter H. F. Feilberg. Hans navn turde være kendt her i sognet, for han var præst i Darum og Bramming i årene fra 1876 til 1891. Feilberg var dialekt- og folkemindeforsker. Mest kendt er vel hans 2-binds værk: "Dansk Bondeliv", som er blevet kaldt "den bedste almueskildring, som eksisterer på noget sprog". En anden bedrift er hans "Bidrag til en Ordbog over jyske Almuemål", et 4-binds værk, der udkom 1886-1914. Hvordan han, i sin præstetid i Darum, arbejdede med denne ordbog, kan man læse om i "den gamle degn", P.J. Nielsens bog: "Fra Darum sogn", 1925.

Langt inde i alderdommen forsatte han sine studier; 73 år gammel udgav han - lidt betænkelig, for som han siger, det kan have sine farer på de gamle dage at blive skribent "...og jeg tror sikkert at kunne love, at jeg ikke tiere skal gøre læsere ulejlighed" - to store bøger på næsten 800 sider i alt om julen. "JUL. Allesjælestiden. Hedensk, kristen julefest" og "JUL. Julemørkets løndom, Juletro, juleskik", 1904, genoptrykt 1962. Ordene ovenfor er taget fra indledningen til dette værk.