Sct. Knuds Kirke

Kirken ligger idyllisk i en lille lund, ca l km nord for Bramming by, og blev i middel-alderen indviet til Knud ll den Hellige (†1086). Kirken består af et romansk kor og skib med to sengotiske tilbygninger, nemlig et tårn mod vest og et våbenhus mod nord. Kirkens sokkel er en hulet skråkantsokkel, og herpå hæver granitkvadrene sig. De er noget ommuret, navnlig på sydsiden. I murenes øverste dele er der brugt en del tufsten (lavasten).
På nordsiden af skibet er der et rund-buevindue, hvis overligger har en liljeudsmykning. De øverste dele er muret om med munkesten, formodentlig i 1400-tallet. Tårnet blev opført omkring samme tid. Det har et krydshvælvet underrum. Et lynnedslag beskadigede tårnet i 1674, og ca. 100 år senere blev det skalmuret.

Tårnets blytækte pyramidespir stammer formodentligt fra denne ombygning. Våbenhuset er bygget af munkesten (på kvadresokkel) og har i gavlspidsen et blændingskors. En mindetavle, med årstallet 1734, over amtmand C.C. von Gabel sidder over den fladbuede dør.

Hele kirkens sydside blev skalmuret ved en omfattende istandsættelse i 1887. Igen i 1970 gennemgik kirken istandsættelse, hvor der blev lagt nye gulve og inventaret blev restaureret. Tagbeklædningen på skibet blev fornyet i 1993. Altertavlen fra det 1600 århundrede, med kopi af den franske maler Jean Jouvenet`s "Korsnedtagelsen, blev købt af Ribe Domkirke i 1849, idet altertavlen fra 1635 var brændt.

Et guiltet tæppe er fremstillet af damer fra menigheden. På sydvæggen i skibet hænger et sengotisk korbuekrucifiks fra 1500 tallet. Døbefonden er romansk, af granit, og har en glat kumme på en cylindrisk fod med hjørneknopper. Skaftet blev indsat i 1972 som nystøbt. Fadet, som fremstiller syndefaldet, er tysk fra ca. 1575. Det sjældne låg er fra senmiddel-alderen.

Prædikestolen fra 1635 er renæssance med joniske søjler, felterne er udsmykket med evangelistmalerier. I 1734 lod Gabel et maleri opsætte. Man antager i almindelighed at det forestiller Knud den Hellige, men der er delte meninger om dette. Kirkeskibet er en skonnertbrig, ophængt i 1936, fremstillet af overportør N.C. Poulsen. 

Kirkeklokken er fra 1987. Den gamle klokke fra år 1300 står i våbenhuset. Orgelet (Frobinius) er fra 1939. Der er 4 gravmonumenter i Sct. Knuds Kirke: Dorthe Rantzov, † 1744, enke efter en brigader; en marmorpyramide med buste - noget pompøs - over Gabel og hans to koner. Desuden over H.Chr. Wormskjold, † 1760 og hans kone Ingeborg Teilmann, † 1785. Mest kendt er nok gravkælderen for Kaj Lykke, den kendte adelsmand, der blev symbolsk henrettet under Frederik den Tredje. Hans kranie findes på Bramming Museum.