Bramming - Ribe banen

Første gang Ribe nævntes i forbindelse med jernbaneanlæg var i 1846. Ribe by led under tabet af Sønderjylland i 1864. Byen havde mistet en stor del af sit naturlige opland. For at hjælpe mente mange at der skulle anlægges en bane fra Bramming til Ribe.

Den 16 april 1873 stadfæstedes loven om Ribebanen. Banen blev åbnet den 1 maj 1875. Fra starten med tre tog i hver retning. Senere på sommeren med yderligere et tog, i alt fire tog daglig i hver retning.

Fra Bramming løber banen i skarp kurve fra stationens østende mod øst-sydøst. Banen løber over det relativt flade landskab frem til Sejstrup trinbræt. Herefter løber banen stik syd gennem Vilslev mose frem til til Gredstedbro station, som stadig er krydsningsstation. Gredstedbro station ligger nord for Kongeåen. Banen løber herefter gennem et tyndt befolket landskab, og forbi det tidligere trinbræt Farup. Banen løber frem til Ribe. Undervejs passeres trinbrættet Ribe Nørremark, der blev anlagt af hensyn til Ribe Handelsskole.

På opfordring fra beboerne, blev der oprettet billetsalgssted ved Sejstrup 29 maj 1875. Det startede med en lille jordperron og et venteskur. I 1916 blev venteskuret revet ned og året efter i 1917 blev der bygget en ny lille Stationsbygning. Den 2 juni 1957 blev Sejstrup nedsat til trinbræt. I 1971 blev den lille fine stationsbygning revet ned.

Fra John Nissen, Danske Jernbanestrækninger, med kilde Niels Jensen, Vestjyske jernbaner 1977.