Runesten

Ved ejendommen Fenges Allé 15 i Bramming, har den tidligere ejer tandlæge E. Kjær Nielsen i sidste halvdel af 1940erne ladet opføre en naturstensmur i skellet ud til gaden. I muren er indsat en runesten med tre korte sætninger som oversat betyder noget i retning af: Magt for ret: Dårskab for vid: Ufredstid

"Det har ingen nød, ølmanden kommer igen i morgen", lyder en ny forklaring på runestensindskriften i Fengers Allé. Mere sandsynlig er dog Vagn Madsen Husteds oversættelse som ses ovenfor.