Præmiering 1995, Sviegade 26, St. Darum

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved sin præmiering for 1995 vedtaget at fremhæve ejendommen Sviegade 26 St. Darum.
Historie:
Ejendommen er præmieret for god istandsættelse med hensyntagen til husets karakter og egnens byggeskik.

Ejendommen er et gammel boelssted, hvis ejere kan føres tilbage til 1786. Omkring 1800 var huset beboet af en rebslager og ca. 1820 fandtes høkerhandel i huset.

Huset er en vinkelbygning med solret hovedlænge. Hoved- længen er grundmuret med murværk af håndstrøgne sten, pudset og rødmalet. Hovedgesimsen er hvidmalet ligesom vinduerne.

Bygningen er allerede i registranten over bevaringsværdige bygninger i St. Darum, fra 1980 beskrevet som en køn bygning, velholdt og velrestaureret bortset fra buede glas i vinduerne. De er der stadig, men når ejendommen i dag fremstår særlig smuk og gør sig fortjent til bevaringsprisen skyldes det bl. a. det nylagte stråtag med de fint indpassede kviste.

Ejendommen Sviegade 26 fremstår som en flot harmonisk bygning og et godt eksempel på nænsom renovering med hensyntagen til stedets byggeskik.

Bevaringsfonden i Bramming Kommune.