Gørding sogns Forsamlingshus

Artikel fra Lokalårbogen 1984 af Peter la Cour Dragsbo
Gørding kirkeby ligger så smukt ved broen over Holsted å, der slynger sig i sine grønne enge mellem stejle træklædte skrænter. Af den gamle by er der ikke så meget tilbage; kun kirken, præstegårdens stråtækte længe og den gamle smedje. Men kirkebyen rummer til gengæld èt af vestjyllands bedst bevarede og mest interessanteforsamlingshuse.
Huset blev bygget i 1909 - på andelsbasis, naturligvis - men blev i 1919 solgt til private, og i slutningen af 20'erne blev huset overtaget af den kendte musiker Kristian Poulsen og hans hustru Abeline, som endnu drev huset i sit 81. år. Forsamlingshuset er egentlig en meget nøgtern bygning, af cementmursten med lavt skiffertag.

Men inde i den store sal er både dør- og scenevægen bemalet med de skønneste malerier. Over indgangen er malet et romantisk eng- og skovlandskab, og rundt om scenen er malet søjler, medailloner, vaser, digterportrætter og landskaber i en stor festlig "facade", kronet af to store røde dannebrogsflag. Mesteren for dette var en gammel maler fra Stenderup, Peter Nielsen. Han malede for kost og logi - dørvægen i vinteren 1927/28 og scenevægen i 1931/32, da der blev bygget en rigtig scene til forsamlingshuset.

Der er allerede fredet adskillige forsamlingshuse - Gørding burde måske være èt af de næste? - Vigtigst er det dog at det fortsat bliver brugt efter sin hensigt.