Ordforklaring

Blank murværk:
Teglstens uden overfladebehandling, bortset fra fugning.

Brandhud: (på teglsten.)
Det glatte, tætte overfladelag der dannes på stenen under brændingen.

Dannebrogsvindue. (korspostvindue)
Et firrammet vindue, hvor lod og tværpost danner et kors, nogenlunde som korset i vort flag.

Falsede: (om tagsten)
Falsede tagsten er sten, der langs kanterne har false som griber ind over hinanden og dereved gør tagfladen tættere.

Fronton:
Også kaldet en frontespice, er en gavlformet (trekantet) fremspring på en bygnings forside

Forsatsramme:
Ramme med glas, monteret på vindueskarmens indvendige side. Mellem for og karm monteres en tætningsliste. Rammen kan være fast eller gående.

Forsatsrude:
Glasplade med tætningsliste ofte monteret direkte på vindues-rammens indvendige side.

Grundmur:
Murværk, der helt igennem er opført af mursten.

Kitfals:
Falsen mellem vindues-rammen og glas ruden hvor kittet trykkes i

Koblet ramme:
Ramme med glas, monteret (koblet) direkte på vinduesrammens indvendige side v.h.a. koblingsbeslag

Murstensforbandt:
Systemet efter hvilket de enkelte sten er lagt i forhold til hinanden. Kan f.eks. være krydsforbandt, løberforbandt, munkeforbandt m.v.
Opsprossede:
Hvis en vinduesramme er opdelt i mindre felter v.h.a. profilerede lister (sprosser), tales der om opsprosning.

Pandeplader:
Jernplader med opvalsede vulster i længderetningen som afstivning

Pilastre: 
Flad mur- eller vægpille (søjle) med søjlefod og hoved

Rygning:
Det øverste af tagryggen. På tegltage beklædt med særlige rygningssten, på stråtage med tørv, halm, lyng eller tang.

Taggesims: (gesims bånd)
Også kaldet hovedgesims, er det vandrette, ofte profilerede fremspring, som danner overgang mellem mur og tagfladen.

Udkraget: 
En vandret bygningsdel (el. etage) der springer frem, krager ud, foran den underliggende murflade.

U-værdi: (W/m2 C)
Mål der udtrykker det varmetab der sker gennem en given konstruktion. Jo lavere værdi,- jo bedre er varmeisoleringsevnen konstruktionen.

Understrygning:
Strygning af fuger i tegltage indefra med mørtel, således at revner og sprækker tætnes. 

Valm:
En skrå afskæring af gavlens tagflade. Halvvalm fremkommer, hvor kun øverste halvdel af gavlen har skrå tagflade