Præmiering 1987, Refshedevej 9, St. Darum

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har ved sin præmiering for 1987 vedtaget at at fremhæve ejendommen Refshedevej 9 St. Darum.

Ejendommen præmieres for den smukke og nænsomme istandsættelse af bygningen.
Ejerforhold:
Bygningen er beliggende på matr. nr. 65 g St. Darum.

Beskrivelse:
Huset er grundmuret, pudset og hvidmalet. Mod syd er der en gavlkvist med valm. Der er sammenbygget udhusbygning mod nord. Hovedhuset har halvvalmet tag, udhusbygningen har helvalmet tag, begge af skifer.

Der er udkraget hovedgesims. Såvel hovedhusets som udhusbygningens skorsten er med udkragning. Der er lige stik over vinduer og døre. Hoveddør og udhusdør er med fyldninger og små ruder øverst.

Vinduer i stueetagen er dels fire-rammede dannebrogsvinduer og dels seks-rammede vinduer med to lodposte og en tværpost. I loftetagen er gavlvinduer torammede, mens vinduet i gavlkvisten er tre-rammet. Træværk og sokkel er gråmalet.

Historie:
Bygningen er opført i 1916 af gårdejer Niels Qust Eskesen, Ll. Darum. Tegningen blev lavet af arkitekt Vedsted Hansen Ølgod. Refshedevej 13 er i øvrigt udført efter samme tegning. I perioden 1949 - 71 var der postindleveringssted og håndkøbsudsalg i ejendommen.

Ejerliste:
1916 - 1928 gårdejer Niels Qust Eskesen
1928 - 1941 enke Birthe Marie Jørgensen
1942 - 1965 malermester Hans Jørgensen
1965 - 1986 enke Marie Jørgensen
1986 - toldbetjent Erling Schmidt

Bemærkninger:
Huset er i 1987 istandsat med blandt andet pudsning, maling, nyt tag og og udskiftning af vinduer. Arbejdet er udført med stor respekt for den oprindelige byggestil. Man kunne ønske sig, at carporten ikke var placeret i sammenhæng med de bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsfonden for Bramming Kommune.