Peder Jakobi Nielsen

I det lille anlæg mellem Sviegade og Gl. Sognevej midt i Darum by står en mindesten med teksten:
PEDER JAKOBI NIELSEN
f. 27 APRIL 1850 d. 1 MARTS 1940
LÆRER OG KIRKESANGER I DARUM I 49 AAR

FOR FRIHED OG FREMGANG
VIEDE DU DINE BEDSTE
MANDDOMSAAR

TAK FOR SANGEN I SKOLE OG KIRKE

Ved afsløringen af mindestenen for Lærer og kirkesanger P. J. Nielsen på 100 årsdagen for hans fødsel sagde fhv. sognerådsformand P. Nielsen Darum i sin tale: Vi står i stor taknemmelighedsgæld til lærer Nielsen for, hvad han harbetydet for os.

Han var lærer for tre generationer og det satte dybe spor i vort sogn og navnlig for en lærer af Nielsens type. Det mål, han satte sig, var at skabe frie folk og selvstændige mennesker. Det ser vi nu. Der var en samhørighed mellem lærer og børn, som sjældent ses.

Han forstod at omgås børn som få. Der er næppe et hjem i Darum, han ikke har besøgt og navnlig, når der var sygdom, var han til stor trøst i hjemmene. Han lærte Darum at synge. Vi holdt af lærer Nielsen, han var ikke alene lærer, men også bonde på sin lille skolelod og en foregangsbonde. Han var anfører i alle fremskridt, han var med i andelsbevægelsen fra første færd, det var hans skyld, at vi fik vor plantage. Ikke mindst i politik var han interesseret. Han fik modstandere, men næppe fjender. Når han nåede så meget, skyldes det i nogen grad to personer, den ene var hans hustru, den stille, milde Karen og den anden var Lambert Hansen. De to mænd arbejdede godt sammen. Vi vil i ærbødighed sige lærer Nielsen tak for, hvad han har udrettet i Darum.

Mindestenen afsløres: Hans Peter Hansen afslørede derefter mindestenen.

Salomon Frifelt udtalte: Darum har nu to mindesmærker, et for den gamle pastor H. F. Feilberg, der virkede udadtil, og ikke mindst for lærer Nielsen. Historisk samfund overgiver herved mindet til Darum sogns folk. Sognerådsformand Aage Lundgaard modtog mindesmærket og takkede på sognets vegne Historisk samfund for det initiativ, foreningen havde taget. Vi vil værne om mindestenen i tiden, der kommer. Lærer Nielsens søn, Simon Nielsen, Skovlund takkede på søskende og egne veje for mindet og udtalte: Far var først og fremmest lærer, han elskede skolen og eleverne, han følte sig stærkt knyttet til Darum. Vi søskende siger tak for den ære, der er vist vor far. Tak.

Uddrag fra dagbladet Jyske Vestkysten