Bevaringsfonden for Bramming Kommune

Bevaringsfonden for Bramming Kommune har eksisteret i over 10 år. Fonden har primært gennemført sin virksomhed ved præmieringer af huse, som er istandsat med respekt for de gamle byggetraditioner eller er opført i en smuk arkitektur, så de enkelte bygninger på en positiv måde er et godt eksempel for omgivelserne.
I overensstemmelse med fondens vedtægter forsøger bestyrelsen også at udøve en oplysende virksomhed i Kommunen. Ved henvendelse til Bramming Kommune, teknisk forvaltning og fondens medlemmer, er det muligt at få råd og vejledning. At det er fornuftigt at søge professionel hjælp, når det drejer sig om større bevaringsarbejder, må understreges.

På bestyrelsens vegne
John Bakke, Formand.
Fredede bygninger
I Bramming kommune er der tre bebyggelser, der er fredet efter bygningsfredsningsloven: Bramming Hovedgård (1786), Kjærgård Hovedgård (1696), og Endrupholm Hovedgård (1770). Desuden har Bramming kommune udarbejdet bevaringsplaner for St. Darum (1980) og Hunderup/Sejstrup (1989). I Bramming by er nogle af de bevaringsværdige huse medtaget under lokalplan. Bevaringsplanerne administreres således, at "husenes stand i bevaringsmæssig henseende bibeholdes eller højnes".

Øvrige bygninger
Udover de regisrerede bygninger er der selvsagt stadig mange bevaringsværdige ældre huse i kommunen, og her tænkes også på "de mere almindelige" land- og byhuse opført i perioden indtil ca. 1950, hvor det industraliserede byggeri satte ind.

At et hus er gammelt er ikke i sig selv en kvalitet, men det betyder, at det kan fortælle om en byggetradition og håndværksmæssig fremstillingsform, som ikke kommer igen. Vi har i dag erkendt, at især stationsbyerne rummer arkitektoniske kvaliteter og kulturhistoriske interesser, som er værd at bevare for eftertiden.

Derfor er det vigtigt, at den enkelte husejer informeres om overnævnte værdier samt om bygningens rette vedligehold.

Ovenstående beskrivelse er uddrag af en lille bevaringspublikation udgivet i 1996 af Bevaringsfonden i Bramming kommune. På siderne her ses beskrivelse af nogle af Bevaringsfonden præmierede bygninger og huse i kommunen. Evt. ændringer ejerne har fået lavet efter præmieringen, og som jeg har fået kendskab til, er beskrevet sidst i beskrivelsen af de enkelte præmieringer.

Bygninger og huse er fotograferet af H. C. Andersen, Bramming - uden hans billeder kunne denne serie ikke være lavet. Tak til H. C. Tak til sponsor: FOTO OLE Bramming ved fremstillingen af denne side.

Med venlig hilsen Poul Dylmer